Polityka prywatności – Eurowizja

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYNY INTERNETOWEJ WWW.EUROWIZJA.BIZ

Witryna pod adresem www.eurowizja.biz jest stroną informacyjną, nie gromadzimy za jej pośrednictwem żadnych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO SHOP.EXCMOBILE.EU

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy excmobile.eu (zwany dalej ”Sklep internetowy”). Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest eXc mobile Polska Sp. z o.o., z siedzibą w 01-242 Warszawa, przy Al. Prymasa Tysiąclecia 95/115, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000200962. Numer NIP: 524 24 97 797. Numer REGON: 015724798. Kapitał zakładowy: 50.000 PLN(zwany dalej „Administrator”)

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów oraz połączeń z naszym Sklepem internetowym w celu ochrony Państwa danych.:

 • Certyfikat SSL na stronach Sklepu internetowego, na których podawane są dane Klientów.
 • Szyfrowanie danych służących do autoryzacji Klienta.
 • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła
 • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

PLIKI COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO SHOP.EXCMOBILE.EU

Sklep internetowy nie przetwarza w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Sklep wykorzystuje pliki cookies. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Klienta (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Klienta. Cookies zbierają również dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, takie jak np. odwiedzane strony, dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych czy kraju pochodzenia osoby odwiedzającej, nie zbierając przy tym co do zasady żadnych informacji pozwalających na identyfikację Klienta. Wykorzystywane przez Sklep internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa ze stron naszego sklepu i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z serwisu Sklepu internetowego.

Sklep internetowy wykorzystuje poniżej wymienione pliki cookies w następujących celach:

 • Cookies niezbędne – służą do prawidłowego działania Sklepu internetowego (logowanie, nawigowanie po Sklepie internetowym oraz dokonywanie zakupów). Bez nich korzystanie ze Sklepu internetowego nie będzie możliwe.
 • Cookies konfiguracji – umożliwiają ustawienie funkcji i usług w serwisie
 • Cookies statystyczne – umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z Sklepu internetowego;
 • Cookies funkcjonalne – umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności sklepu internetowego.
 • Cookies reklamowe -umożliwiają dostarczenie spersonalizowanej reklamy.
 • Cookies zewnętrzne – umożliwiają integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+, Instagram), z których korzystasz, ze sklepem internetowym.

W każdym przypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki.

RODZAJ DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP INTERNETOWY

W przypadku procesu rejestracji i dokonywania zakupów Sklep internetowy będzie zbierał od Państwa następujące dane osobowe:

 • 1) nazwisko i imię,
 • 2) adres dostawy,
 • 3) adres poczty elektronicznej,
 • 4)numer telefonu

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w naszym Sklepie internetowym. Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody. Jest konieczne wyłącznie do celów realizacji zamówienia czy procesu rejestracji. Nie muszą Państwo podawać wyżej wymienionych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać ze Sklepu internetowego.

Informujemy, że przysługuje Państwu możliwość realizacji uprawnień wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych w szczególności prawo dostępu do własnych Danych Osobowych, prawo żądania ich aktualizacji, poprawiania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych lub ich usunięcia.

Zmian tych można dokonać po zalogowaniu na stronie Sklepu SHOP.EXCMOBILE.EU w zakładce: Twoje Konto > Dane Osobowe. W celu usunięcia konta prosimy o zgłoszenie na adres: iod@excmobile.eu

Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją zakupów będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zakupów i zamówienia, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat od obowiązku podatkowego. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Dane (adres e-mail) będą przetwarzane w celach udzielenia odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na pytanie. Dane będą przechowywane do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.

MARKETING SKLEPU INTERNETOWEGO

Jeśli wyrazili Państwo zgodę (poprzez zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili, klikając na link zamieszczony na końcu otrzymanej wiadomości. Zgodę można również anulować w dowolnym momencie, po zalogowaniu na stronie sklepu: SHOP.EXCMOBILE.EU w zakładce : Twoje Konto>Dane Osobowe lub poprzez zgłoszenie na adres: shop@excmobile.eu

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu realizacji umowy Sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane następującym podmiotom:

 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi
 • w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane Dane Osobowe Klienta podmiotowi, który obsługuje powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

W wyżej wymienionych przypadkach, ilość przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

INNE STRONY INTERNETOWE

Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własną politykę dotyczącą prywatności, dlatego zalecamy się z nią zapoznać. Niniejsza Polityka dotyczy tylko wskazanych działań Administratora.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności. Może to nastąpić m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów np. w zakresie ochrony Danych Osobowych, prawa telekomunikacyjnego, usług świadczonych drogą elektroniczną oraz regulujących prawa konsumentów, wpływające na nasze prawa i obowiązki lub prawa i obowiązki Klienta; Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

PYTANIA I ZASTRZEŻENIA

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą Państwo kierować do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Pana Łukasza Rozwadowskiego na adres: iod@excmobile.eu